2022


P92

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตโซ่อุตสาหกรรมรอบธันวาคม 2564

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด 

ระยะเวลา: 6 เดือน  (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2564  – 31 พ.ค. 2565)

 

P93

ชื่อโครงการ: การพัฒนาโซ่ซุปเปอร์โรลเลอร์เชนในรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรและการเพิ่มอายุการใช้งานแม่พิมพ์ปั๊มเจาะรูแผ่นโซ่

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลา: 12 เดือน 

 

P94

ชื่อโครงการ: การพัฒนาแบบจำลองเชิงคำนวณของเลเซอร์เคลื่อนที่สำหรับการบำบัดโรคผิวหนังและการพิมพ์ขึ้นรูปโลหะสามมิติชิ้นส่วนทางการแพทย์ 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลา: 3 ปี (1 มีค. 2565 - 28 กพ. 2568)

 

P95

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพการผลิตเหล็ก บมจ.มิลล์คอนสตีล 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565  – 31 มี.ค. 2566)

 

P96

ชื่อโครงการ: Isit Ironmaking Laos Feasibility study

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: ISIT

 

 

P97

ชื่อโครงการ: โครงการที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตโซ่อุตสาหกรรมรอบมิถุนายน 2565

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด 

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565  – 30 พ.ย. 2566)

 

P98

ชื่อโครงการ: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 6 

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนของการถลุงเหล็กด้วยชีวมวล: ระยะที่ 6 

ระยะเวลา: 5 เดือน  (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565  – 28 ก.พ. 2566)

 

P99

ชื่อโครงการ: การศึกษากระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะทางการแพทย์: ผลกระทบของพารามิเตอร์กระบวนการ และการพัฒนาแบบจำลองเชิงคำนวณ

แหล่งทุน/ผู้ว่าจ้าง: มจพ. ววน 66

ระยะเวลา: 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565  – 30 ก.ย. 2566)