Sigma Solutions & MSC Software Technical Update

2 วัน 4 หัวข้อ เพื่อการอัพเดทเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในอนาคต

 

ซิกมาโซลูชั่นส์ ร่วมกับ MSC Software ขอเชิญทุกท่านร่วมอัพเดทนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมในอนาคต อัดแน่นด้วยตัวอย่างวิธีวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญการใช้งานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเพื่อนำเสนอประสบการณ์การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจำลองสถานการณ์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิต ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และฟังการบรรยายพัฒนาการของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในปี 2021-2022 จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้แบรนด์ MSC Software, Simufact และ Cradle พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกท้ายรายการ

HIGHLIGHTS

 • นำเสนองานวิจัย กรณีศึกษาจากผู้ใช้ MSC Software
 • อัพเดทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด 2022
 • กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี Finite Element Analysis
 • เทคโนโลยีจำลองการเคลื่อนที่อัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • เทคนิคการจำลองพลศาสตร์การไหลด้วย Cradle CFD
 • การจำลองวิศวกรรมการขึ้นรูปและวิเคราะห์กระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

 

2 วัน 4 หัวข้อ เพื่อการอัพเดทเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมในอนาคต

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

 • Session 1: กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Finite Element Analysis
  เวลา 09.45 – 12.00 น.
 • Session 2: เทคโนโลยีการจำลองการเคลื่อนที่อัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์
  เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

 • Session 3: การจำลองวิศวกรรมการขึ้นรูปและวิเคราะห์กระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
  เวลา 09.45 – 12.00 น.
 • Session 4: เทคนิคการจำลองพลศาสตร์การไหลด้วย Cradle CFD
  เวลา 13.30 – 15.30 น.

ก่อนวันอบรม ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Meeting link ผ่านอีเมลของท่าน เพื่อเข้าสู่ E-Seminar ผ่าน Webex 
บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

กำหนดการ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

Session 1 กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี Finite Element Analysis
09.45 - 10.00 กล่าวต้อนรับ
ดร.นัดดา จงไพโรจน์โฆษิต, บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
10.00 - 10.30 การดำเนินงานของทีมวิจัย ARET (Advanced Rubber Engineering Research Team) ที่เกี่ยวข้องกับ Computer Simulation
ดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
10.30 - 11.00 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเพื่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อจักรยานชนิดไม่ใช้ลม
คุณกิตติรัตน์ ตันติกฤตยา, บริษัท พีอาร์ที สยามเอ็นจิเนียร์ จำกัด
11.00 - 11.30 Electric Vehicle Trend and Simulation Technology
Mr. MD Kemarol Ibrahim, Technical and Business Development Manager, MSC Software
11.30 - 12.00 Virtual Life Cycle Manufacturing
Mr. Sandip Mannurkar, Technical Specialist, MSC Software
12.00  ถาม-ตอบ Lucky draw
   
Session 2 เทคโนโลยีจําลองการเคลื่อนที่อัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
13.30 - 14.00 การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ Adams ในการทดสอบความสามารถของการเคลื่อนที่ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14.00 - 14.30 การประเมินสมรรถนะการขับขี่ของรถยนต์ โดยการปรับเปลี่ยนค่าความแข็งเกร็งของสปริง โดยใช้โปรแกรม อดัมคาร์
ดร.พรพรม บุญพรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
14.30 - 15.00

Virtual Test Drive for Autonomous Vehicle Development
Mr. Venkatesulu Reddy, MSC Software

15.00 - 15.30 Adams Technology Update
Mr. Naveen Chakradhar, MSC Software
15.30 ถาม-ตอบ Lucky draw

 

กำหนดการ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

Session 3 การจำลองวิศวกรรมการขึ้นรูปและวิเคราะห์กระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
09.45 - 10.00 กล่าวต้อนรับ
วริสรา ตั้งยศขจร, บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด
10.00 - 10.30 Additive Manufacturing - Print it Light & Right
Mr. Rajagopalan Varadarajan, Sales Director, MSC Software
10.30 - 11.00 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องความสูงไม่สม่ำเสมอของหัวน็อตติดแหวนทุบขึ้นรูปเย็นด้วยโปรแกรม Simufact Forming
ผศ.ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11.00 - 11.30 การจำลองกระบวนการผลิตโลหะแบบเติมเนื้อวัสดุ
ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร, ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.30 - 12.00 Manufacturing Solution Technology Updates
Mr. Sandip Mannurkar, Technical Specialist, MSC Software
12.00  ถาม-ตอบ Lucky draw
   
Session 4 เทคนิคการจำลองพลศาสตร์การไหล
13.30 - 14.00 New features & a roadmap of Cradle CFD
Mr. Shibahara Makoto, President and CEO, Software Cradle Co., Ltd.
14.00 - 14.30 การไตร่สวนการเกิดแรงยกแบบคงตัวบนทรงกระบอกเนื่องจากอิทธิพลของกระแสไหลวนตามยาวด้วยวิธีการจำลองการไหลในโปรแกรม SC/Tetra โดยใช้โมเดลเมชไถล
ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ, อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14.30 - 15.00

Paint Shop Simulation
Mr. Naresh Prasad, Engineering Software Steyr

15.00 ถาม-ตอบ Lucky draw
   

ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมสัมมนา 

- ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / วิศวกร / หัวหน้างาน รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- อาจารย์ / นักวิชาการ / นักวิจัย / ผู้ที่สนใจงานด้าน CAE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2862-1188
www.sigmasolutions.co.th
www.facebook.com/SigmaThailand
LINE ID: @sigmasolutions